Visie

Image Onze school staat voor een veilige en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen, leerkrachten en alle andere medewerkers zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en kritische denkers. Wij geloven dat leerplezier, verantwoordelijkheid, respect en gelijkwaardigheid belangrijke waarden zijn om dit doel te bereiken.

Leerplezier is essentieel voor een succesvolle schoolervaring. Wij streven ernaar om onze leerlingen te inspireren en te motiveren om te leren, door middel van uitdagend en betekenisvol onderwijs. Dit doen wij door aandacht te besteden aan verschillende leerstijlen en interesses van onze leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We geloven sterk in verantwoordelijkheid geven aan leerlingen. Door hen mee te laten participeren in het schoolbeleid laten we hen ook die verantwoordelijkheid nemen. Zo worden ze eigenaar van hun leerproces.

Respect is de basis voor een goede omgang met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers elkaar respectvol behandelen, ongeacht verschillen in cultuur, religie of achtergrond. Dit doen wij door het creŽren van een veilige en inclusieve omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en waarin we respectvol met elkaar omgaan.

Gelijkwaardigheid betekent voor ons dat iedereen gelijke kansen heeft om te leren en zich te ontwikkelen. Onze school biedt een breed scala aan studierichtingen en activiteiten om te zorgen dat iedereen kan excelleren op zijn of haar eigen manier. Wij vinden het belangrijk om een open en transparante communicatie te hebben met onze leerlingen, medewerkers en ouders om gelijkwaardigheid te waarborgen.

Kortom, onze school wil een omgeving bieden waarin leerlingen, leerkrachten en medewerkers optimaal kunnen groeien en zich ontwikkelen.