ASO - 2de graad

LATIJN - WETENSCHAPPEN - ECONOMIE

ASO 2de graad - 3de/4de jaar

Iets voor jou?

De tweede graad A.S.O. kent als vertrekpunt dat de overgang van de tweede graad naar de derde graad nog zo "open" mogelijk blijft. De verschillen tussen de studierichtingen zijn relatief "beperkt". Voor de meeste jongens en meisjes is het dus geen definitieve studiekeuze.

Invulling op onze school?

Leerlingen uit het tweede jaar Latijn hoeven in principe nog niet te kiezen, tenminste... als er zich geen moeilijkheden voordoen (bijv. met het vak Latijn). De "latinisten" blijven dan het derde en het vierde jaar de richting Latijn volgen, en kunnen na dat vierde jaar nog naar alle studierichtingen van de derde graad.

Leerlingen uit het tweede jaar Moderne Wetenschappen (of leerlingen die het Latijn achterwege willen laten) hebben binnen het A.S.O. op onze school een aantal mogelijkheden.Zijn ze voldoende sterk voor wiskunde, dan hebben ze twee opties:
- ofwel kiezen zij vanuit hun belangstelling voor biologie, chemie en fysica voor de Wetenschappen.
- ofwel kiezen zij vanuit hun interesse voor economie voor de richting Economie.

Wat erna?

In de derde graad kunnen leerlingen het vervolgtraject kiezen waarin men heeft gekozen in de tweede graad. Tenzij men voor bepaalde richtingen niet slaagde.

Latijn

Voor Latijn bouwt de leerstof verder op de eerste graad, maar er kan nu wel meer aandacht besteed worden aan het lezen en interpreteren van authentieke geschriften uit de klassieke oudheid. Een vak zoals Latijn traint je geheugen en je zin voor nauwkeurigheid. Maar je leert meer: redeneren, filosoferen en nadenken over de huidige maatschappij en de westerse cultuur. Daarnaast krijg je een sterk pakket wiskunde en moderne talen, kortom een algemeen vormende opleiding.

Wetenschappen

Wetenschappen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze samenleving. De richting Wetenschappen dompelt je onder in de vakken chemie, fysica en biologie. Wetenschappelijke theorie├źn worden grondig uitgespit en ingestudeerd. Daarnaast ga je zelf aan de slag, deze richting biedt voldoende ruimte voor onderzoek en interessante experimenten. De resultaten leer je digitaal verwerken en nauwkeurig registreren in het vak informatica.

Economie

Zit er een ondernemer in jou? Ben je geboeid door banken, bedrijven, winst en verlies? Wil je weten hoe economie deel uitmaakt van onze maatschappij? Je bent welkom in de richting Economie! Naast een brede waaier algemene vakken krijg je in deze richting vier uur economie per week. Aan de hand van concrete voorbeelden onderzoek je alle aspecten van de economische wereld en leer je om kritisch na te denken over de economische actualiteit.

Image

Lessenrooster

Lessenpakket
Latijn (MT/WE)
Wetenschappen
Economie
Godsdienst/NC-Zedenleer/...
2
2
2
Nederlands
4
4
4
Frans
3
3
3
Engels
3
3
3
Wiskunde
4/5
4/5
4
Biologie
1/2
1/2
1
Fysica
1/2
1/2
1
Chemie
1/2
1/2
1
Aardrijkskunde
1
1
1
Geschiedenis
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
Latijn
4
-
-
Economie
-
-
4
Projecten/STEM
3
3
3
32/36
32
32
GO! onderwijs