Blog detail

Staking

Beste ouders,
woensdag is er een algemene staking aangekondigd. Wij, als inrichtende macht, zullen al het nodige doen om de pedagogische begeleiding van en het toezicht op de aanwezige leerlingen te waarborgen. Afhankelijk van het aantal aanwezige personeelsleden en/of het aantal aanwezige leerlingen zal er voor deze leerlingen een doelmatig toezicht georganiseerd worden. Het normale lesgebeuren zal logischerwijze door deze staking geen normaal verloop kennen.
Wel is het zo dat volgende dienstverleningen niet doorgaan:
- het busvervoer
- de voor- en naschoolse opvang

de directie

Lees meer.
Deel dit bericht:


GO! onderwijs