Blog detail

Een Chromebook voor elke leerling.

Campus Bellevue wil de leerlingen maximaal voorbereiden op de toekomst. Naast kennis zetten we daarom ook in op het aanleren en inoefenen van heel wat vaardigheden. Zo krijgen ICT-vaardigheden en digitale geletterdheid een uitgesproken plaats in de vorming van onze leerlingen.

Vanaf 1 september 2019 zullen alle leerlingen in het eerste jaar secundair over een laptop (Chromebook) beschikken om deel te nemen aan de lessen. De traditie vanuit de basisschool willen we verder opbouwen. De campus kiest er bewust voor om alle leerlingen één uniform toestel te laten gebruiken en dit volledig gratis. De leerlingen met alle mogelijkheden van Google-Education leren werken brengt hen skills bij om later stevig in het leven te staan.

Het gebruik van een Chromebook in de les biedt nieuwe mogelijkheden om leerstof aanschouwelijk en met afwisselende werkvormen aan te bieden. Leerlingen kunnen met de laptop tijdens de les zelfstandig aan de slag of vlot met medeleerlingen samenwerken. Ook voor het extra inoefenen van leerstof en het aanbieden van degelijk lesmateriaal biedt de laptop in de klas meer mogelijkheden.

Campus Bellevue een bank vooruit!

Lees meer.
Deel dit bericht:


GO! onderwijs