BSO - 3de graad

Personenzorg

3de graad B-STROOM

5de/6de jaar

Wil jij je inzetten voor je medemens en een job met werkzekerheid in de zorg? Kies dan voor onze afdeling personenzorg. We bieden opleidingen aan die je voorbereiden op het hoger onderwijs, maar ook opleidingen die je klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

Onze ervaren lerarenteam heeft een sterk netwerk in de zorgsector en samen met deze partners bereiden we onze leerlingen voor op de job in de sector. Via de stages en werkplekleren proberen we om het leren zo authentiek mogelijk te maken. Daarnaast bieden we ons specialisatiejaar Kinderzorg of Thuis- en bejaardenzorg aan.

Image

Wat erna?

Na de derde graad Personenzorg in onze school kan je zich specialiseren in Kinderzorg of Thuis- en Bejaardenzorg.

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenrooster

Lessenpakket
1ste
2de
Basisvorming
10
10
Godsdienst/NC-Zedenleer/...
2
2
Project Algemene vakken
4
4
Lichamelijke opvoeding
2
2
Frans
2
2
Fundamenteel gedeelte Verzorging-Voeding
26
26
Algemeen vak expressie (muzische en plastische opvoeding)
2
2
Technische vakken huishoudkunde/opvoedkunde/verzorging
10
10
Praktijk huishoudkunde/verzorging
4
4
TV/PV Stage huishoudkunde/opvoedkunde/verzorging
10
10
Totaal
36
36

Opleiding

In deze studierichting staat het vak Verzorging-voeding centraal. Het vak wordt geclusterd in blokken en vakoverschrijdend aangeboden. Je verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden in de Indirecte zorg, dus in de maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg. Het onderdeel Directe zorg houdt zich bezig met gezondheid en welzijn. Het luik Agogisch handelen concentreert zich op communicatie, levensloop, sociale interacties en welbevinden. Via expressie Muzikale en Plastische opvoeding leer je creatief handelen.

GO! onderwijs