BSO - 7de Specialisaties

INTERIEUR - KINDERZORG - THUIS- EN BEJAARDENZORG

BSO 7de specialisatie

Iets voor jou?

Na de derde graad B.S.O. Hout of Personenzorg kan je nog een 7de specialisatie volgen. Het volgen van zo’n jaar levert je niet alleen een doorgedreven specialisatie in je vakdomein, maar ook een diploma secundair onderwijs.

Image

Welke specialisatie?

Interieur

In dit specialisatiejaar doe je vooral praktijkervaring op in verband met het inrichten en afwerken van interieurs. Je leert zelfstandig bestaande situaties (keukens en losse elementen) correct opmeten, schetsen, tekenen, maatwerk uitvoeren en plaatsen, CAD/CAM/CNL en de inrichting volgens de regels van de kunst afwerken. Je werkt voornamelijk met hout maar ook het plaatsen van plafondsystemen, gips- en kartonwanden... horen erbij. Tijdens de vele praktijkuren en stages raak je vertrouwd met de houtbewerkingsmachines: je leert ze instellen, bedienen en onderhouden.

Kinderzorg

Tijdens dit specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Je leert werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties. Je leert zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen). Je krijgt inzicht in de ontwikkeling van baby, peuter en kind. Je leert organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg. Je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, 1ste kleuterklas….

Thuis- en bejaardenzorg

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag. Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep. Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij. Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.

Image

Lessenrooster

Lessenpakket
Interieur
Kinderzorg
Thuis en Bejaardenzorg
Basisvorming
12
12
12
Godsdienst/NC-Zedenleer/...
2
2
2
Project Algemene vakken
8
8
8
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
Fundamenteel gedeelte HOUT
20
-
-
Fundamenteel gedeelte KINDERZORG
-
20
-
Fundamenteel gedeelte THUIS- en BEJAARDENZORG
-
-
20
Technische vakken hout
2
-
-
Praktisch vak hout
4
-
-
TV/PV stage hout
14
-
-
Algemeen vak expressie (muzikale en plastische opvoeding)
-
2
-
Technisch vak huiskhoudkunde/opvoedkunde/verzorging
-
5
5
Praktijk huishoudkunde/opvoedkunde/verzorging
-
3
3
TV/PV Stage huishoudkunde/opvoedkunde/verzorging
-
10
12
Totaal
32
32
32
GO! onderwijs