Het forum is een toonmoment.

Image

We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich durven presenteren en dat ook leren, ieder op zijn of haar manier. De een voelt zich veiliger in een grote groep, de ander durft al vanaf dag 1 alleen op het podium.

Alles is goed.

Twee keer per jaar wordt een forum georganiseerd.

De leerlingen van de lagere school brengen een voorstelling van iets wat ze de voorbije periode leerden en dit in aanwezigheid van medeleerlingen en leerkrachten.

De optredens zijn heel divers.

Kinderen spelen toneel, doen een dansje, lezen een stuk zelfgeschreven tekst voor, zingen of spelen een lied, laten hun knutselwerkje of tekening zien,.....