TSO - 2de graad (Nieuw 2019-2020)

Sociale en technische wetenschappen

TSO 2de graad - 3de/4de jaar

Iets voor jou?

Het kenmerkende van deze opleiding is de belangstelling voor de mens. Ben je sociaal voelend, geïnteresseerd in concrete toepassingen van de natuurwetenschappen en wil je kritisch leren nadenken over kwaliteit en eigen handelen, dan is Sociale en technische wetenschappen jouw studierichting.

Sociale en technische wetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving.

Invulling op onze school?

Het is een richting met een gevarieerd lessenpakket, waar ook belang gehecht wordt aan een goede algemene vorming.
Tijdens de lessen huishoudkunde staat in de 2de graad een gezonde voeding centraal. Je verwerkt de leerstof tijdens de praktijkopdrachten.

Tijdens de lessen opvoedkunde kom je te weten hoe mensen in elkaar zitten, waarom ze doen wat ze doen, hoe ze zich ontwikkelen van baby tot oudere.

Chemische, biologische en fysische verschijnselen bestudeer je tijdens de wetenschapsvakken, waar je een theoretische kennis combineert met praktijkoefeningen in het labo (toegepaste wetenschappen).

Wat erna?

Verder studeren kan in verpleegkunde, maar ook logopedie, kleuteronderwijzer, onderwijzer, leraar secundair onderwijs, diëtist(e), kinesist(e), klinisch laborant(e), verpleegkundige, vroedvrouw, maatschappelijk of socaal assistent(e), bachelor in de orthopedagogie, assistent(e) in de psychologie, biotechnoloog, dierenartsassistent(e), milieudeskundige, … behoren tot je mogelijkheden.

De richting

… biedt een sterke algemene vorming,
… legt het accent op natuur- en sociale wetenschappen,
… onderzoekt wetenschappelijke onderwerpen via Integrale Opdrachten (projecten),
… organiseert activiteiten via Integrale Opdrachten,
… leert jou via de Integrale Opdrachten presenteren voor een groep,
… helpt je je eigen (studie)loopbaan in handen te nemen.

Image

Lessenrooster

Algemeen
3 STW
4 STW
Wiskunde
3
3
Nederlands
4
4
Engels
2
2
Frans
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
1
1
Godsdienst/NC-Zedenleer/...
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
17
17

Specifiek
3 STW
4 STW
Engels
1
1
Biologie
1
1
Fysica
1
1
Chemie
1
1
Toegepaste natuurwetenschappen
3
3
PV/TV Huishoudkunde/Opvoedkunde
7
7
Projecten (Mix van PO/MO/EXPR. en multimedia)
2
2
16
16

* deze tabel is indicatief, kan aangepast worden indien nodig.
GO! onderwijs